BUDOWNICTWO

Zakres oferowanych przez nas usług budowlanych jest następujący:

KONSTRUKCJE STALOWE
-
projektowanie, wykonastwo, montaż
- budowa hal i obiektów przemysłowych
- prace ślusarskie i spawalnicze

DROGI I MOSTY
- produkcja i sprzedaż mas bitumicznych
- budowa dróg o nawierzchni asfaltowej i betonowej
- kompleksowe roboty drogowo - mostowe

WYROBY BETONOWE
-
bloczki
- płyty chodnikowe
- krawężniki i nadproża

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
- roboty ziemne, niwelacja, równanie terenu
- fundamenty, stropy
- elewacje, ocieplanie budynków
- wylewki, posadzki przemysłowe

Zakład Trasportowo-Budowalny Krzysztof Wach, 26-670 PIONKI, ul. Wspólna 23 ,
tel. 048 612 59 10, 048 612 59 10,fax. 048 612 50 78, e-mail:ztb@ztb.com.pl