1 100 62.5 26.40 2690 41.0                   625 60 28.30 2220 43.4                   270 55 32.10 1430   50 35.50 810 -->

Zakład Trasportowo-Budowalny Krzysztof Wach, 26-670 PIONKI, ul. Wspólna 23 ,
tel. 048 612 59 10, 048 612 50 78,fax. 048 612 59 10, e-mail:ztb@ztb.com.pl